motyw

Jezuicka 16

Jezuicka 16

Jezuicka 16 to restauracja i ogród w jednym z piękniejszych zakątków lubelskiej starówki. Identyfikacja wizualna wpisuje się w otaczającą architekturę i zieleń ogrodu. Nie konkuruje z otaczającą przestrzenią, a jedynie wspiera markę w komunikacji z jej odbiorcami. W logo ukryliśmy adres restauracji oraz symbol OK.

Język wizualny oparty jest na ilustracjach roślin zaczerpniętych ze zbiorów Polony oraz prostych formach geometrycznych odwołujących się do architektury wnętrza oraz ogrodu.  Na system identyfikacji składa się szereg druków, oznakowanie przestrzeni, regionalne pamiątki oraz komunikacja w mediach społecznościowych.

x