motyw

Dotacje UE

MM CREATE MICHAŁ MARTYNOWSKI realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Internacjonalizacja przedsiębiorstwa MM CREATE MICHAŁ MARTYNOWSKI”

Wartość projektu: 487 891,80 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 337 161,00 PLN
Numer projektu: POPW.01.02.00-06-0068/22 – realizowany w ramach programu
POPW, działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP.

Przedsiębiorstwo MM CREATE MICHAŁ MARTYNOWSKI poprzez szereg działań zaplanowanych w ramach projektu planuje zwiększyć swoją działalność eksportową na dwóch nowych rynkach zagranicznych. Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 01-12-2022 r. do 31-12-2023 r.